تخفیف ویژه!
کد شناسه :25802

رباعيات حكيم عمر خيام (4زبانه)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب رباعيات حكيم عمر خيام (4زبانه) : مسائلي كه خيام در اشعارش مطرح مي كند در درجه اول جنبه فلسفي دارد. او از ناتواني بشر در مقابل عظمت آفرينش كه آنرا نه بدايت نه نهايت پيداست سخن مي گويد و از اينكه اين آمدن از كجا و رفتن به كجاست؟ و يا چرا كوزه گرد هر چنين جام لطيفي كه ساخته بر زمين ميزندش رنج مي برد. حكيم چون با دانش پزشكي هم آشنايي داشت مرگ ناگهاني را حتما نزد بيمار دانش ديده بود. اين مرگ فوري در بيش از 70 درصد مربوط به عوارض قلبي ميشود. اين كتاب ارزشمند به چهار زبان فارسي، انگليسي، آلماني و فرانسه نوشته شده است و...