تخفیف ویژه!
کد شناسه :25483

کوری

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب کوری : بخشی از کتاب- چراغ زرد روشن شد. دو تا از ماشین های جلویی گاز دادند و پیش از قرمز شدن چراغ رد شدند. با روشن شدن چراغ عابر پیاده آدمک سبز وسط چراغ پیدا شد. آدم های پیاده که منتظر سب شدن چراغ بودند راه افتادند و پا روی خط های سفیدی گذاشتند که بر سطح سیاه آسفالت به چشم می خورد و...