حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :25380

تاریخ ایران در عهد خوارزمشاهیان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

پژوهش درباره تحولات سیاسی و نظامی سه دهه واپسین عهدخوارزمشاهیان ، از این رو ارزش و اعتبار دارد که نشان می دهد چگونه بستر لازم برای یک فاجعه آماده می شود و چگونه عقلانیت و آینه نگری جای خود را به روزمرگی و جنگ قدرت درونی بدون توجه به مرزهای بیرونی و دشمنان خارجی می دهد. دوره خوارزمشاهی برای شناخت روند انحطاط و سقوط جامعه اسلامی ارزش و اعتبار بسیار زیادی دارد. البته این تنها خوارزمشاهیان نبودند که با سیاست و رفتار خود روند انحطاط و سقوط را تسریع کردند، بلکه سایر حکومتهای متقارن مانند اتابکان آذربایجان، اسماعیلیان الموت، غوریان، ایوبیان و از همه مهمتر، عباسیان نیز در این روند نقش مهمی داشتند .