تخفیف ویژه!
کد شناسه :25380

تاريخ ايران در عهد خوارزمشاهيان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

پژوهش درباره تحولات سياسي و نظامي سه دهه واپسين عهدخوارزمشاهيان ، از اين رو ارزش و اعتبار دارد كه نشان مي دهد چگونه بستر لازم براي يك فاجعه آماده مي شود و چگونه عقلانيت و آينه نگري جاي خود را به روزمرگي و جنگ قدرت دروني بدون توجه به مرزهاي بيروني و دشمنان خارجي مي دهد. دوره خوارزمشاهي براي شناخت روند انحطاط و سقوط جامعه اسلامي ارزش و اعتبار بسيار زيادي دارد. البته اين تنها خوارزمشاهيان نبودند كه با سياست و رفتار خود روند انحطاط و سقوط را تسريع كردند، بلكه ساير حكومتهاي متقارن مانند اتابكان آذربايجان، اسماعيليان الموت، غوريان، ايوبيان و از همه مهمتر، عباسيان نيز در اين روند نقش مهمي داشتند .