تخفیف ویژه!
کد شناسه :25261

رابطه ميان ايده پسامدرن و عدم تعين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

اگرچه پسامدرنيسم با ارائه? نظريه‌هاي كلنگر و قاعده‌پرداز سر جنگ دارد، اما همچنان مي‌توان با درنظر گرفتن امكان ترديد و تنوع رويدادهاي تأثيرگذار، درباره? عموميت بعضي از ويژگي‌هاي فرهنگي سخن گفت كه ناشي از پارادايم‌ها و الگوهاي دوره‌اي هستند و به قول هگل روح ويژه‌اي به تاريخ و اجزاي آن مي‌بخشند. از اين ديد، تنوع موجود در محصولات هنري سده? بيستم ميلادي را مي‌توان با بحران مشروعيت در ديدگاه‌هاي فلسفي دوران هم‌ساز و هم‌نوا دانست و عدم تعيّن يا تنوع‌گرايي در تعريف و تبيين‌هاي ماهيت‌شناختي را عمده‌ترين جنبه‌هاي مشتركِ آن‌ها قلمداد كرد.