تخفیف ویژه!
کد شناسه :24835

سلام کتی(1)کتی سلام می کند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب سلام کتی(1)کتی سلام می کند : سلام و احوال پرسی های روزانه، در خانواده، اولین قدم برای یاد گرفتن رفتار درست با دیگران است. این کتاب، بخشی از رفتارهای فردی در خانواده و اجتماع را به کودک یاد می دهد. ادب و نظم یکی از عوامل موفقیت همه انسان هاست. کتاب سلام کتی(1)کتی سلام می کند، توسط انتشارات قدیانی منتشر شده است و...