تخفیف ویژه!
کد شناسه :1041

معماي انگشتي (دقت)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب معماي انگشتي (دقت) : در هر كدام از معماهاي انگشتي من حضور دارم و هميشه جواب صحيح را به تو نشان مي دهم، چه جوري؟ خيلي راحت. زير هر سوال سه جواب است و در زير هر جواب هم يك سوراخ وجود دارد. حالا تو براي هر سوال يك جواب مناسب پيدا كن و انگشت اشاره ات را در يكي از سوراخ ها قرار بده و صفحه را برگردان در پشت صفحه من حضور دارم و...