حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :23961

اعترافات یک جنایتکار اقتصادی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب اعترافات یک جنایتکار اقتصادی : آشنایی با این کتاب از طریق متن مصاحبه ی تلویزیون با نویسنده ی آن، جان پرکینز، امکان پذیر شد. وی زمانی تحت امر آژانس امنیت ملی آمریکا ماموریت داشت قامت اقتصادی کشورهای درحال توسعه را زیر بار وام های کمرشکن خم کند. با شروط تحمیلی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای بازپرداخت اقساط وام ها، ناگریز، خدمات اجتماعی، بهداشتی و آموزشی دولت ها به طبقات محروم و متوسط به شدت محدود و ناممکن می گردید و...