حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :23631

گزینه ادب پارسی(19)آثار شیخ فخرالدین عراقی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب گزینه ادب پارسی(19)آثار شیخ فخرالدین عراقی : کتابی که هم اکنون پیش روی شماست، نتیجه تلاشی است برای گزینش آثار منظوم و منثور به جا مانده از عارف قرن هفتم هجری، شیخ فخرالدین ابراهیم بن بزرگمهر بن عبدالغفار جوالقی همدانی، متخلص به عراقی که در دو بخش تدوین شده است، بخش نخست، مقدمه ای مختصر درباره زندگی و فرازهایی از درونمایه آثار شیخ فخرالدین عراقی است و بخش دوم، گزیده آثار او را دربرمی گیرد و...