حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :23518

گاندی - داستان تجربه های من با راستی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب گاندی - داستان تجربه های من با راستی : گاندی معتقد بود آنکس که مردم را به کاری دعوت می کند باید از هر حیث واجد شرایط باشد و خود اول به آن اقدام ورزد. او می گفت اگر می گویم مردم بایستی راست گفتار و راست کردار باشند باید نخست خودم راستگو باشم و از صراط مستقیم منحرف نشوم. همین کار را هم می کرد و...