حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :23449

آنچه زنان و مردان نمی دانند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب آنچه زنان و مردان نمی دانند : زنان و مردان با هم متفاوت اند. هیچ یک بر دیگری برتری ندارد و تنها نقطه مشترک آنان این است که به یک گونه تعلق دارند. مردان و زنان در دنیاهای متفاوت، با ارزش های متفاوت و طبق قواعد و قوانینی متفاوت زندگی می کنند. این را همه می دانند، ولی بعضی ها نمی خواهند زیر بار آن بروند. حقیقت همین است و...