حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :10

نوشته های پراکنده (دفتر سوم)زبان شناسی و ترجمه شناسی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب نوشته های پراکنده (دفتر سوم)زبان شناسی و ترجمه شناسی : مجموعه حاضر شامل چهار جلد از مقالات دکتر کورش صفوی است که به اصرار ناشر و همت دکتر سپیده عبدالکریمی برای چاپ در اختیار انتشارات علمی قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف، از میان نزدیک به 600 مقاله نویسنده درنهاید و با موافقت وی، این چهار مجلد در حوزه های مختلف تخصص ایشان انتخاب شدند و...