حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :23320

مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه : نقطه تمرکز این کتاب نظریه ها و دیدگاه های مختلف از فرهن عامه است. در این کتاب نویسنده سعی ندارد آداب خاص در پژوهش، مانند پژوهش با استفاده از پیام گیران و مسائل روشمندانه ای را که این آداب مهم نیستند. درواقع، به نظر من این سنت ها برای پیشرفت در مطالعه فرهنگ عامه بسیار شایان اهمیت هستند و...