تخفیف ویژه!
کد شناسه :891

نشانه هاي شر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نشانه هاي شر : چنان كه در مقاله ي اول اين مجموعه آمده است، امر بي شكل برخلاف معماري كه واجد تعريفي روشن است، هيچ گونه ساختار يا نظام را منتقل نمي سازد كه از آن طريق بتوان شكل معيني را تعريف كرد و به مدد آن، باتوجه به اصول و قواعد، به توليد معنا يا ايجاد نظام پرداخت. امر بي شكل به گونه اي ناسازه گون، افقي را براي خرج گسترده ي معنا يا نقصي نامتناهي مي گشايد و...