تخفیف ویژه!
کد شناسه :23095

الموجز(2

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب الموجز(2): بخشی از کتاب- عام، از مفاهیم روشنی است که نیازی به تعریف ندارد، در عین حال، اصولیان، درباره آن، تعاریف متعددی بیان کرده اند و از سوی دیگر در این تعاریف مناقشه کرده، گاه از جامع نبودن آنها و گاه از مانع نبودنشان سخن گفته اند. در عین حال، مصنف هم به بیان تعریفی درباره عام می پردازد. معنای خاص هم یعنی عدم شمول حکم بر تمام افراد موضوع خود و...