حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :864

نیایش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب نیایش - این کتاب در 13 فصل نگارش شده است که قبل از مقدمه مؤلف به بررسی هفت مؤلفه اساسی در دین پرداخته و بعد از آن به بررسی فصل‎ها اشاره کرده است. هایلر در فصل اول کتاب به نیایش بدوی می‌پردازد و در این فصل شکل‎گیری، چگونگی و محتوای نیایش را بیان می کند، در فصل دوم به نیایش آئینی و دگرگونی نیایش آزاد، در فصل سوم به بررسی نیایش در دین و تمدن یونانی، در فصل چهارم به نقادی و کمال مطلوب نیایش در اندیشه فلسفی، در فصل پنجم نیایش در تجربه شخصیت‌های دینی بزرگ، در فصل ششم به ویژگی‎های عمومی عرفان و دین پیامبرانه می‌پردازد. در این فصل به تصور خدا در عرفان و در دین پیامبران و همچنین ارزیابی تاریخ از این موضوع در کنار بررسی امید و یکتاانگاری و گناه و رستگاری و اخلاق اشاره می کند. در فصل هفتم به نیایش‎های عرفان می‌پردازد، در این فصل دنبال انگیزه و هدف نیایش از دیدگاه عارفان می‌رود، در فصل هشتم به تنوع نیایش عرفانی و ویژگی‌های آنها، در فصل نهم به نیایش از دیدگاه پیامبران(ع)، در فصل دهم به نیایش شخصی بزرگان و گونه‌های عاطفی و اخلاقی، در فصل یازدهم به نیایش از دیدگاه همگان و پرستش‌گری همگانی، در فصل دوازدهم به بررسی نیایش شخصی در مقام قانونی مربوط به تکلیف و اعمال نیک آن می‌پردازد و در فصل آخر بعد از مطرح کردن این سؤالات سعی در پاسخ‌گویی به این پرسش بر می‌آید که ذات نیایش چیست و چرا این همه مهم است و...