تخفیف ویژه!
کد شناسه :19590

سه حكيم مسلمان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سه حكيم مسلمان - كتاب حاضر تنوع انديشه اسلامي را از راه سه تن، كه هر كدام در عصر خود برجسته ترين مظهر يكي از سه جنبه مختلف آن بوده اند، نشان داده است؛ "ابن سينا" به عنوان مظهر فلاسفه علما، "سهروردي" به عنوان مظهر اشراقيون، و "ابن عربي" به عنوان مظهر صوفيه. نويسنده در اين كتاب با يادآوري افكار فلاسفه اي مانند كندي، فارابي، سرخسي، سجستاني و عامري خواسته است شخصيت ابن سينا را در وضع خاصي كه به فلسفه يونان داده، بيان كند و او را نمودار افكار بزرگان پيش از خود بداند و...