تخفیف ویژه!
کد شناسه :22273

بسوی کامیابی(1)نیروی عظیم درونی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب بسوی کامیابی(1)نیروی عظیم درونی : نویسنده در مقدمه اینچنین می گوید: راز داستانی زندگی من ساده است. با به کار بردن اصولی که در این کتاب آنها را خواهید آموخت توانستم نه تنها احساسی که نسبت به خودم داشتم دگرگون سازم، بلکه دستاوردهای خود را در زندگی نیز بهبود بخشم، و این کار را از طریقی مهم و قابل سنجش به انجام رسانم و...