تخفیف ویژه!
کد شناسه :22245

ارتباط شناسی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب ارتباط شناسی : در این کتاب نویسنده می خواهد درباره ارتباط، با شما ارتباط برقرار کند. نویسنده در این کتاب می گوید وقتی می خوام شما را در ذهنم مجسم کنم، طیف وسیعی از آدمها درنظرم شکل می گیرد؛ روزنامه نگاری مجسم می شود که روزگاری، ساعتها درباره مشکلات او در انجام مصاحبه های خبری با یکدیگر گفتگو کردیم: زن جوانی مجسم می شود که...