تخفیف ویژه!
کد شناسه :3021

قصه شيرين-ويس و رامين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قصه شيرين-ويس و رامين : قصه شيرين-ويس و رامين، منظومه ي عاشقانه اي است كه حدود سال 446 هجري به نظم درآمده است. اين منظومه، خيال انگيزي، كشش داستاني و ساير خصوصيات يك رمان يا قصه بلند را دارد كه البته به زبان نظم نگاشته شده است و نه به نثر. اصل داستان، مبتني بر يادبودهاي اشكانيان است و در عصر فخرالدين اسعد گرگاني داستان سراي ايراني، بسيار محبود مردم اصفهان بوده است و...