تخفیف ویژه!
کد شناسه :22187

پدر آن دیگری

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب پدر آن دیگری : بخشی از کتاب- از روزی که به خنگیم پی بردم، نسبت به این کلمه حساس شدم، وقتی به این اسم صدایم می کردند عصبانی می دشم، جیغ می کشیدم، چیزی را می شکستم، یا کسی را می زدم و یک خرابکاری درست و حسابی راه انداختم، ولی از آن لحظه که واقعیت را پذیرفتم حالت هایم عوض شد، با شنیدن این اسم عصبانی نمی شدم و...