تخفیف ویژه!
کد شناسه :22090

چه کسی باور می کند، رستم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب چه کسی باور می کند، رستم  - زن و شوهری مهاجر در قطار رهسپار سفری دراز هستند، زن در انزوای خود خواسته، با گذر از ایستگاه شهرها و مراحل عمر، روابط خویش را با شوهر و دختر، با خانواده و دوستانش در خاطره مرور می کند و به بازشناسی تازه ای از روح عاشق و صبور خود می رسد. بازاندیشی روانشناسانه ی آوارگی و نیاز به پیوندیابی با ریشه ها، اسطوره عشق و وطن، محور اصلی این رمان است و...