تخفیف ویژه!
کد شناسه :22026

رساله در تحقيق احوال و زندگاني مولانا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب رساله در تحقيق احوال و زندگاني مولانا : اين كتاب هرچند از قديم ترين منابع تاريخ زندگاني مولاناست و مولف آن خود مثنوي خوان تربت شريف بوده و به خدمت سلطان ولد و عده اي از اصحاب مولانا رسيده و اكثر روايات او منتهي مي شود به كساني كه سعادت ادراك مجلس مولانا يافته اند؛ با اين همه از حسن عقيدت يا نظر به ترويج خاندان مولانا، اغلب روايات و حكايات را با ذكر كرامات آميخته و نيز در نقل سنين و تواريخ به هيچ روي دقت ننموده چندان كه تشخيص درست از نادرست به دشواري ميسر است و...