تخفیف ویژه!
کد شناسه :21683

بي ترسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب بي ترسي : بخشي از كتاب-همه ي عمر بي نام بودم: سال ها در آرزوي داشتن يك نام جنگيده بودم. و وقتي به آن نام ديگر احتياجي نداشتم، يك روز صبح كه از خواب بيدار شدم ديدم توي آيينه نام كننده ي بزرگي مقابلم ايستاده.نام كننده اي كه خودش هنوز نامي نداشت، و فقط زاد پدرش بود. نام كننده ي بي نامي كه نامش چنان وحشتي تو دل ها مي انداخت كه قابل باور حتي براي خودش نبود و...