تخفیف ویژه!
کد شناسه :21656

تفسیر سوره طارق و اعلی و زلزال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب تفسیر سوره طارق و اعلی و زلزال : نخست سوره طارق است که مفسر بزرگوار در آن پس از تمهید مقدمه ای، در فصلی دلالت آسمان را بروجود باری تعالی در وجوهی چند بیان داشته، و سپس به تاویلی عرفان در لمعه ای اشراقی پرداخته و در بحث هدایتی عقلی ثابت می نماید که حافظ انسانی و خارج کننده اش نقض به کمال فرشته ای روحانی است و...