تخفیف ویژه!
کد شناسه :28561

سيپتيموس هيپ(3)فيظيك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سيپتيموس هيپ(3)فيظيك : انجي سيج در لنددن به دنيا آمد و در دره ي تيمز و كنت لندن بزرگ شد. او در حال حاضر در كورن وال، كنار يك نهر زندگي مي كند و قايق هاي شكار صدف را كه جلو و عقب مي روند، تماشا مي كند و داستانهايش را مي نويسد. درضمن با قايق سبز كوچكش موريل، كه بادبان هاي قرمزي دارد، سفر مي كند و...