تخفیف ویژه!
کد شناسه :21305

اعتماد به نفس دستيابي به آن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اعتماد به نفس دستيابي به آن : اگر موفقيت و شهرتي را كه حالا در زندگي دارم، ببينيد؛ باورتان نمي شود كه درگذشته اصلا به خودم اطمينان نداشتم. درحقيقت، زن جوان ترسو و نگراني بودم كه حتي جرئت نداشت به رويايش بينديشد، چه رسد به آنكه بخواهد به آنها جامعه عمل بپوشاند به همين دليل بود كه تازه در سي سالگي شغل فعلي ام را شروع كردم و...