تخفیف ویژه!
کد شناسه :21224

کافکا به روایت بنیامین

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب کافکا به روایت بنیامین  - این کتاب، حاصل بررسی های گوناگونی از آثار کافکاست که والتر بنیامین در طول یک دهه از عمر خود به آن پرداخته است. مجموعه ای است متشکل از متن های کامل، نظرات عنوان شده در نامه ها و بخش قابل توجهی، مشتمل بر صدها یادداشت که این مطالعات را شکل داده اند.
جایگاه ممتاز این اسناد - لفظ نکته سنجانه و اهمیت تفسیر ملموس و دنیوی نویسنده - چه در آن زمان و چه انکار ناپذیر است. تنها همین نکته برای گردآوری این مجموعه تفاسیر کافی است که پیش از این به طور پراکنده چاپ شده اند و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب کافکا به روایت بنیامین  : این کتاب، مجموعه ای متشکل از چهار متن کامل از والتر بنیامین در مورد کافکا و مکاتبات همه جانبه ای از او می باشد.