تخفیف ویژه!
کد شناسه :20709

مجموعه قصه های تصویری از شاهنامه(2)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب مجموعه قصه های تصویری از شاهنامه(2) : بخشی از کتاب- شاهی بود به نام کاووس. این شاه، پسری داشت به نام سیاوش. وقتی سیاوش به سن نوجوانی رسید، شاه او را به رستم پهلوان سپرد تا راه و رسم سوارکاری، تیراندازی و کشورداری را به او یاد بدهد. رستم، سیاوش را به زابلستان برد و این کارها را به او یاد داد و...