حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :2646

گلستان سعدی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب گلستان سعدی - سعدی نگارش کتاب گلستان را کمتر از یک سال بعد از تدوین بوستان، در اول اردیبهشت سال ۶۵۶ هجری شروع کرد و هنوز از گل بوستان بقیتی موجود بود که نگارش آن را به پایان رساند؛ بنابراین کتاب گلستان در مدت پنج یا شش ماه نوشته شد که - به نظر محمدعلی همایون کاتوزیان، منتقد ادبی-  شبیه به معجزه است. او با توجه به شواهدی در گلستان، معتقد است که سعدی پس از نگارش بوستان دچار نوعی افسردگی شد و با این فکر که عمر خود را به بطالت گذرانده و به ایام پیری رسیده‌است، دست از کار کشید. اما دوست یا دوستانی او را به نوشتن کتاب جدیدی مصمم کردند.
نگارش کتاب گلستان در این مدت کوتاه، می‌تواند نشانی از فرح و انبساطی باشد که پس از یک دوره افسردگی - موقتاً - در وی بروز می‌کند و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب گلستان سعدی : در این کتاب، آثار یکی از بزرگ‌ترین شاعران سده هفتم هجری - ابومحمد مشرف‌الدین مصلح بن عبدالله بن مشرف - متخلص به سعدی، شامل گلستان به نثر، گردآوری شده‌است.