تخفیف ویژه!
کد شناسه :16

فرهنگ علوم اجتماعي قرن بيستم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فرهنگ علوم اجتماعي قرن بيستم : فرهنگ تفكر اجتماعي قرن بيستم ضرورتا بايد دامنه بسيار گسترده اي داشته باشد، از علوم اجتماعي تا فلسفه، نظريه ها و آموزه هاي سياسي، انديشه ها و جنبش هاي فرهنگي و نيز تاثير و نفوذ علوم طبيعي. در تاليف فرهنگ حاضر سعي كرده ايم با سفارش دادن عناويني درباره سه مبحث كلي، اين عرصه گسترده را پوشش دهيم: نخست، مفاهيم اصلي و مهمي كه در تفكر اجتماعي جايگاه عمده اي دارند؛ دوم، مكاتب و نهضت هاي فكري اصلي و...