تخفیف ویژه!
کد شناسه :20095

تازه هایی ازادبیات کهن-خسرو و شیرین

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب تازه هایی ازادبیات کهن-خسرو و شیرین : بخشی از کتاب- فرهاد کوه کن عاشق است. عشق زندگی اش رازیر و زبر می کند. می تواند کوه را به حرکت آورد. جویی از سنگ بتراشد. این سنگ تراش عاشق می تواند رقیب پادشاه ایران باشد. عشق او را به خطر بیندازد و او را به وحشت بیندازد که مبادا نام آوری اش به خطر بیفتدو فرهاد و شیرین دو خوبی در کنار هم اند و...