تخفیف ویژه!
کد شناسه :19580

همه مردان شاه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب همه مردان شاه : 28 مرداد 1332 روزی ویژه در تاریخ معاصر ایران، منطقه و شاید جهان است. در این روز ایالات متحده ی آمریکا، ابرقدرت تازه نفس و آسیب نادیده از جنگ دوم جهانی، در تکاپوی هماوردی با کمونیسم واقعا موجود، دولت دمکرات و مردمی مصدق را سرنگون کرد. بهانه، همان مبارزه با توسعه طلبی شوروی بود که گویا در ادامه ی توسعه طلبی های خود دندان برای بلعیدن ایران تیز کرده بود و..