تخفیف ویژه!
کد شناسه :19575

دیدار با زندگی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

باید دید- دیدنی واقعی و غیر کلامی - دیدن غیر کلامی، یعنی بدون بیننده، زیرا عصار? عادت و تعارض است. شرح ما نمی دانیم عشق چیست، ما عاشق نیستیم، ددمنش، زمخت، بی تفاوت و بی رحم شده ایم. بدون عشق هیچ کس قادر به حل هیچ چیز نیست. آیا هیچ گاه از خود پرسیده اید چرا در وجودتان از عشق اصلأ خبری نیست؟ آیا می دانید منظور من از عشق چیست؟ منظورم مهربان بودن بدون هیچ انگیزه ایست، بخشنده بودن صرف، عاطفه داشتن به دیگران و زشتی خیابان های کثیف و فقر را احساس کردن و علتش را پیدا کردن است . ... گریستن، نه بر وضع خانواده بیچاره خود یا مرگ کسی که دوستش دارید، بلکه گریستن برای هرج و مرج کامل این دنیا…