تخفیف ویژه!
کد شناسه :19541

آن پایین چه خبر است

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب آن پایین چه خبر است : بخشی از کتاب- شنبه، صبح اول وقت سام و دیو مشغول کندن یک چاله شدند. سام پرسید: تا کی بکنیم؟ دیو گفت: توی این ماموریت آن قدر می کنیم تا یک چیز خارق العاده پیدا کنیم. آنها کندند و کندند تا چاله آن قدر بزرگ شد که دیگر کله شان هم دیده نمی شد. ولی چیز خارق العاده ای پیدا نکردند و...