تخفیف ویژه!
کد شناسه :2237

سایه های وهم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

وقتی زنی سکوت کرد یعنی با تمام وجود فریاد می زند، وقتی زنی نادیده تان گرفت یعنی دلش شکسته است. باید نگران شد و ترسید وقتی سکوت می کند و گوشه گیر می شود. آمدن و رفتن آدم ها حتی رو در رو قرار گرفتن هایشان هیچ گاه بی دلیل نیست این فرصتی است برای ساختن سرنوشت تنها نباید اجازه داد که ترس و وهم سایه ای شوند بر سر زندگی... که در آن حال سرنوشت هم زیر سایه ای از وهم قرار می گیرد.