تخفیف ویژه!
کد شناسه :19087

حماسه سرایی در ایران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب حماسه سرایی در ایران : مللی که سالیان دراز در ناحیتی زیته اند و با حوادث آسان و دشوار برابر گشته و فتحا و پیروزیها بر دست ایشان رفته و شکستها دانان رسیده است، ناگزیر داستانها و سرگذشت ها از پلوانیهای پهلوانان و آزار مهاجمان و تعدی متعدیان و جهانگشایی جهانگشایان دریاد ایشان خواهد ماند که در حقیقت خاطراتی از پدید آمدن و استوار شدن مبانی ملیت آنانست و...