تخفیف ویژه!
کد شناسه :19284

هنر عاشقی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب هنر عاشقی : بخش زیادی از مطالب این کتاب نتیجه کار بالینی هر روزه با بیماران است؛ بیمارانی که برای رسیدن به سطوح بالاتری از بالندگی تلاش کرده و یا از آن اجتناب ورزیده اند. درنتیجه، این کتاب حاوی بخشهایی از شرح حال واقعی بیماران است. رازداری لازمه کار درمانی است؛ بنابراین نام و جزییات در تمام شرح حال ها برای حفظ هویت بیماران بدون تحریف واقعیت اصلی تجربه ما با بیماران، تغییر یافته است و...