تخفیف ویژه!
کد شناسه :27037

اصطلاحات صوفيان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اصطلاحات صوفيان : رساله حاضر در فهرست نسخ خطي استاد احمد منزوي و شادروان استاد دانش پژوه به نام اصطلاحات صوفيان به ثبت رسيده و يكي از كوشش هاي مهم در عرصه ثبت و شرح اصطلاحات صوفيه است. اين رساله كه به اعتبار توضيح ادبي مصطلحات ارزش ادبي ويژه اي دارد، باتوجه به سبك خاص نگارش و ذوق و دقت مولف ناشناخته آن از امتيازات و انحصاراتي برخوردار است و...