تخفیف ویژه!
کد شناسه :18078

اقتدارگرايي ايراني در عهد قاجار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اقتدارگرايي ايراني در عهد قاجار : تاريخ براي كنار هم گذاشتن عوامل توسعه يافتگي يك كشور عجله اي ندارد. همانطوريكه سلامتي انسان، قانون دارد، توسعه يافتگي نيز تابع قواعدي است. مجري توسعه يافتگي هر فرد يا گروهي اعم از كارآفرينان، تاجران، نظاميان و سياست مداران مي تواند باشد ولي قواعدي كه آنان بايد رعايت كنند مشترك است و...