حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :18061

چهارده سفرنامه حج قاجاری دیگر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

در هشت مجلد «سفرنامه های حج قاجاری» که پیش از این انتشار یافت ، پنجاه سفرنامه حج از دوره قاجار عرضه شده بود. پس از آن تعداد دیگری از سفرنامه های حج ارزشمندی از همین دوره قاجاری یافتم که چهاردهوردآن را در این مجلد عرضه می کنم . حق آن بود که عنوان جلد نهم را روی این مجلد بگذارم ، اما با انتخاب نوع عنوان، یعنی «چهارده سفرنامه حج قاجاری دیگر» سعی کردم این تمایز را نشان دهم به علاوه در داخل کتاب، شماره سفرنامه ها از 51 تا64 است که استمرار کار را تاکید کند. همچنان بر این باورم که سفرنامه های حج ، گنجینه بسیار با ارزشی برای شناخت بهتر تاریخ و فرهنگ اسلامی ایران و شماری از کشورهای همسایه ودر مسیر حجاست که راه ایرانیان به حج بوده است.