حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :18049

سپید دندان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب سپید دندان : بخشی از کتاب- جنگل وسیع درختان کاج، در دو طرف شط منجمد، با حالی پر از ابهام و تهدید گسترده بود. درختان که از وزش باد تازه ای قبای سفید برفی نشان از تن افتاده بود. سیاه و مغموم، در برابر شعاع پریده رنگ خورشید رو به زوال غروب درهم می لولیدند، گویی از فرط حزن و وحشت می خواستند به هم تکیه کنند و...