تخفیف ویژه!
کد شناسه :17891

شهر حشره ها(4)عنكبوت كوچولو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب شهر حشره ها(4)عنكبوت كوچولو : بخشي از كتاب- شب تا صبح، باد وزيد و شاخه هاي درختان را تكان داد. صبح وقتي عنكبوت كوچولو به سراغ خانه اش آمد، ديد كه چند تا از تارهايش پاره شده و دانه هاي گرد و بزرگ، در آنها گير كرده است. عنكبوت آ، دانه گرد و بزرگ را برداشت و درخت پايين آمد. همسايه هاي عنكبوت هم جمع شدند و...