تخفیف ویژه!
کد شناسه :17879

اولین تجربه های تو (1) در مهد کودک

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب اولین تجربه های تو (1) در مهد کودک : بخشی از کتاب- اولین روزی بود که می خواستم به مهد کودک بروم. مامان دستم را گرفت و مرا به مهدکودک برد. نمی دانستم مهدکودک چطور جایی است. برای همین کمی نگران بودم. اما خرسی می ترسید. مامان مرا به خانم مربی سپرد و خودش خداحافظی کرد و رفت. قرار شد بعدازظهر بیاید و مرا به خانه ببرد و...