تخفیف ویژه!
کد شناسه :17596

میناگر عشق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب میناگر عشق : مثنوی معنوی به شیوه مرسوم بهابواب و فصول، مدون و مرتب نشده، بلکه بر پایه اجمال و تفصیل انشا شده است. بدین معنی که مولانا به سبب سرعت انتقال و قوت ابتکار، از سخن، سخن می شکافد و از نکته، نکته می آرد و از حکایت به حکایت دیگر می رود و از تمثیل به تمثیل دیگر آنگاه از هر بخش حکایت، نکاتی صدرنگ برحسب استعداد مخاطب ایراد می کند و...