تخفیف ویژه!
کد شناسه :17528

تازه هايي از ادبيات كهن- يادگار زريران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تازه هايي از ادبيات كهن- يادگار زريران : يادگار زريران درباره ي انديشه هاي مردم ايران باستان است. در يك سو آنان هستند كه به انديشه هاي كهنه و پيشين پايبند هستند، و در سوي ديگر آنان هستند كه مي خواهند مردم را با انديشه هاي نو آشنا كنند. گشتاسب و پيروان او انديشه ي نو را مي پذيرند، و ارجاسب كه خواهان انديشه ي كهنه است و...