تخفیف ویژه!
کد شناسه :80582

راز عمو پولدار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
  • توضيحات بازي :
    راز عمو پولدار : نحوه ي بازي عمو پولدار: 1-اگر مهره بازيکني به روي يکي از خانه هايي که داراي شکل مي باشند قرار گرفت، اين بازيکن مي تواند کارت مالکيت اين خانه را از بانک خريداري کرده و اين کارت ملکيت را نزد خود نگه دارد، 2- اگر مهره بازيکني به روي خانه هاي خريداري شده توسط شما قرار گرفت، شما مي توانيد از آن بازيکن جريمه دريافت کنيد به عنوان مثال اگر مهره شما بر روي خانه رستوران قرار بگيرد مي توانيد کارت مالکيت اين خانه را از بانک بخريد. بازي راز عمو پولدار توسط توليدي ارشيا طراحي شده است و...
  • سازنده :
    گروه توليدي ارشيا
  • وزن :
    350

راز عمو پولدار : نحوه ي بازي عمو پولدار: 1-اگر مهره بازيکني به روي يکي از خانه هايي که داراي شکل مي باشند قرار گرفت، اين بازيکن مي تواند کارت مالکيت اين خانه را از بانک خريداري کرده و اين کارت ملکيت را نزد خود نگه دارد، 2- اگر مهره بازيکني به روي خانه هاي خريداري شده توسط شما قرار گرفت، شما مي توانيد از آن بازيکن جريمه دريافت کنيد به عنوان مثال اگر مهره شما بر روي خانه رستوران قرار بگيرد مي توانيد کارت مالکيت اين خانه را از بانک بخريد. بازي راز عمو پولدار توسط توليدي ارشيا طراحي شده است و...