تخفیف ویژه!
کد شناسه :80582

راز عمو پولدار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
  • توضيحات بازي :
    راز عمو پولدار : نحوه ي بازي عمو پولدار: 1-اگر مهره بازيكني به روي يكي از خانه هايي كه داراي شكل مي باشند قرار گرفت، اين بازيكن مي تواند كارت مالكيت اين خانه را از بانك خريداري كرده و اين كارت ملكيت را نزد خود نگه دارد، 2- اگر مهره بازيكني به روي خانه هاي خريداري شده توسط شما قرار گرفت، شما مي توانيد از آن بازيكن جريمه دريافت كنيد به عنوان مثال اگر مهره شما بر روي خانه رستوران قرار بگيرد مي توانيد كارت مالكيت اين خانه را از بانك بخريد. بازي راز عمو پولدار توسط توليدي ارشيا طراحي شده است و...
  • سازنده :
    گروه توليدي ارشيا
  • وزن :
    350

راز عمو پولدار : نحوه ي بازي عمو پولدار: 1-اگر مهره بازيكني به روي يكي از خانه هايي كه داراي شكل مي باشند قرار گرفت، اين بازيكن مي تواند كارت مالكيت اين خانه را از بانك خريداري كرده و اين كارت ملكيت را نزد خود نگه دارد، 2- اگر مهره بازيكني به روي خانه هاي خريداري شده توسط شما قرار گرفت، شما مي توانيد از آن بازيكن جريمه دريافت كنيد به عنوان مثال اگر مهره شما بر روي خانه رستوران قرار بگيرد مي توانيد كارت مالكيت اين خانه را از بانك بخريد. بازي راز عمو پولدار توسط توليدي ارشيا طراحي شده است و...