تخفیف ویژه!
کد شناسه :78364

پازل آموزشي كوچك متوسط بزرگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
  • توضيحات بازي :
    كتاب پازل آموزشي كوچك متوسط بزرگ : بازي آموزشي براي تقويت قواي حسي و ذهني كودك است. آنچه دربازي هاي آموزشي مورد نظر است. چگونگي استفاده از بازي ها در رشد قواي حسي و حركتي و به فعاليت واداشتن كودك از طريق تمرين با وسايل بازي است. از جمله بازي هاي آموزشي مي توان از بازي هاي دستي مثل پازل نام برد و...
  • سازنده :
    گروه آموزشي غزال
  • وزن :
    550
موجود نیست

كتاب پازل آموزشي كوچك متوسط بزرگ : بازي آموزشي براي تقويت قواي حسي و ذهني كودك است. آنچه دربازي هاي آموزشي مورد نظر است. چگونگي استفاده از بازي ها در رشد قواي حسي و حركتي و به فعاليت واداشتن كودك از طريق تمرين با وسايل بازي است. از جمله بازي هاي آموزشي مي توان از بازي هاي دستي مثل پازل نام برد و...