تخفیف ویژه!
کد شناسه :101858

روایت اساسی تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب روایت اساسی:تاریخچه حقوق... - اهمیت و جایگاه شورای نگهبان بر کسی پوشیده نیست و تاکیدات مصرح در قانون اساسی، بیانات امام خمینی- ره و مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و جایگاه این نهاد در این مجال اندک نمی گنجد.
این کتاب، یکی از ثمرات فعالیت های علمی پژوهشکده شورای نگهبان است. حقوق اساسی رشته ای از علم حقوق است که در آن سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی آن، ساختار حکومت، سازمان و وظایف و اختیارات قوای سه گانه، حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، انتخابات و نظایر آن در بستر تاریخ بررسی و تحلیل می شوند.
بررسی تاریخچه حقوق اساسی به دریافت دقیق تر ظرفیت ها، امکانات و قابلیت های نظام سیاسی و شناخت عینی تر آن کمک خواهد کرد. با توجه به این مهم اثر پیش رو، به گوشه ای از تاریخچه حقوق اساسی معطوف است و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب روایت اساسی:تاریخچه حقوق... : این کتاب، با استفاده از اسناد و مدارک دست اول، به بررسی فرآیند پیچیده و هوشمندانه شکل گیری جمهوری اسلامی ایران و استقرار برخی نهادهای اساسی می پردازد.