تخفیف ویژه!
کد شناسه :99405

مالاتيون

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب مالاتيون - بخشي از متن:
یک زمانی زن و زن خواست شد. همین زن را طلاق داده بودم. زن دیگری گرفتم. آن یکی هم بنا کرد به ناسازگاری. مهرش دویست تومان بود و دو گونی پوست پیاز. سنه ی سی و دو بود. مصدق درافتاده بود با انگلیسی ها. زمین ها را کمپلت فروختم. سید پوست پیازها را حلال کرد و به هر مکافاتی دویست تومان را جمع و جور کردم و طلاقش دادم و باز همین زن را گرفتم. سید مهرش را زد پانصد تومان و پنج گونی پوست پیاز.
نزاع افتاده بود بین عموها. از آبادی دیل بار کردم و رفتم تاسار پیش دایی ایم. وضعم ناجور شده بود. فقیر شدم طوری که آه نداشتم؛ طوری که یکی دو بار خواستم مالاتیون بخورم و خودم را خلاص کنم. همین زن می گفت: دنیا که نداشتی، آخرتت چه؟
عرض دارم به حضورت رفتم و الاغی خریدم. الاغ آن سال ها دویست و پنجاه تومان بود. از کسی به نام ( اله داد ) خریدم. پاکوهی ها دو پسرش را کشتند و خودش به رحمت خدا رفته. یک ماهی می شد، خریده بودم. پاییز بود. دو لنگه ی بار را از نارنج و لیمو پر کردم و از تاسار راندم تا گچساران. بردم و یک جا دادم به ( حاج طلعتی ) و قند و چای و دو سه پاکت تنباکوی دختر پیچ گرفتم. دو سه پاکوهی زدند سرم را شکستند و غارتم کردند. التماس کردم که: الاغ را نبرید لااقل.
یکی شان خندید که: الاغ می خواهیم چه کار؟
بعد دلش سوخت. پارچه ای در آورد و بست به سرم که بند بیاید. خون که بند آمد، برگشتم و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب مالاتيون : اين كتاب، از سري داستان هاي كوتاهع فارسي، نوشته ( حسن بهرامي ) بوده كه توسط  نشر نودا تهيه و روانه بازار شده است.